Dečije Carstvo, Predškolska ustanova, logotip min

Jelena Milošević

Defektolog

Rad sa decom sam uvek prihvatala kao izazov, a sa decom sa smetnjama u razvoju taj izazov postaje veći, a krajnji cilj jos draži.

Svedoci smo savremenih metoda rada, vaspitanja i obrazovanja dece. Inkluzija je sasvim evidetno sastavni deo toga. Na osnovu svog višegodišnjeg iskustva u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, ali i sa decom tipične populacije, spremna sam da pružim deci adekvatne metode razvoja i vaspitanja i iz njih izvučem maksimum. Zarad boljih rezultata, primenjujem sertifikovani metod Reedukacije psihomotorike i smatram ga izuzetno značajnim u razvoju svakog deteta.