Dečije Carstvo, Predškolska ustanova, logotip min

Marija Manojlović

Diplomirani vaspitač

Često ćete je videti da prikuplja čepove od flaša, kartonske kutije i razne druge iskorišćene materijale. Jer od njih uvek napravi nešto novo, edukativno i deci zanimljivo. Marija je vaspitač, radi sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu.

Marija je vaspitač, radi sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu. Završila je Učiteljski fakultet u Beogradu i trenutno radi na izradi master rada na istom Fakultetu.
Voli da uči i stalno radi na tome da što više inovacija unese u svoj rad sa decom. Često ćete je videti da prikuplja čepove od flaša, kartonske kutije i razne druge iskorišćene materijale.
Jer od njih uvek napravi nešto novo, edukativno i deci zanimljivo.Marija poseduje međunarodno priznat sertifikat Montessori vaspitača, i vrlo često vaspitno-obrazovni rad sa decom zasniva na principima ovog pedagoškog metoda.