Dečije Carstvo, Predškolska ustanova, logotip min

Milena Stevanović

Vaspitač

Za poziv vaspitača školujem se i stičem znanje već dugi niz godina.
Kako kroz institucialno obrazovanje, tako i kroz volonterski rad stekla sam iskustva u radu sa decom različitih uzrasta.

Dugogodišnji sam član Crvenog krsta i instruktor prve pomoći. Kao srednjoškolac aktivno sam volontirala u organizaciji ,,Mladi”, a nakon toga u PR timu fakulteta. U tom periodu stekla sam brojna iskustva u sveri: komunikacije, međuljudskih odnosa, aktivizma mladih, liderstva, organizacionig rada... Stečeno znanje i iskustvo primenjujem na mnogobrojne načine u radu sa decom i komunikaciji sa roditeljima. Veoma sam posvećena verbalizaciji i bogaćenju dečijih emocija kroz iskustveno učenje. Smatram da je stabilan i kontinuiran razvoj dečijih emocija ključan za period proveden u vrtiću.