Dečije Carstvo, Predškolska ustanova, logotip min

Sanja Stević

Medicinska sestra/Viši fizioterapeut

Kao saradnik na preventivno-zdravstvenoj zaštiti dece, svakodnevno radi na razvoju zdravstveno-higijenskih navika dece. Prepoznaćete je po širokom osmehu, uvek pozitivno raspoloženu sa pregršt novih informacija o detetu, koje želi da Vam prenese.

Pored toga što uz Dušku brine o našim najmlađim drugarima, ona vodi računa i o zdravstvenoj zaštiti naše dece.
Kao saradnik na preventivno-zdravstvenoj zaštiti dece, svakodnevno radi na razvoju zdravstveno-higijenskih navika dece. Kako je Sanja viši fizioterapeut, svakodnevno sa decom radi preventivne i korektivne vežbe, radi postizanja što boljeg držanja tela i unapređivanja fizičkog razvoja dece.
Prepoznaćete je po širokom osmehu, uvek pozitivno raspoloženu sa pregršt novih informacija o detetu, koje želi da Vam prenese.