Dečije Carstvo, Predškolska ustanova, logotip min

Živana Rogulja

Vaspitač

Zdravo, ja sam Živana i diplomirani sam vaspitač dece predškolskog uzrasta.

"Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kojem čovek sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je predškolski uzrast." Imajući to u vidu, u radu sa decom ističem prepoznavanje i uvažavanje integriteta, različitosti i posebnosti svakog deteta. Sa ciljem da što bolje ispratim potrebe savremenog odrastanja dece često posećujem stručne seminare kojima proširujem svoja znanje i veštine.