Dečije Carstvo, Predškolska ustanova, logotip min

O nama

Mi smo Predškolska ustanova “Dečije carstvo”, osnovana 2019. godine i verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zato u naš vrtić možete upisati dete uz korišćenje subvencije Grada Beograda. “Dečije carstvo” je namenski uredjen prostor, koga odlikuju velike prostorije za boravak dece, ispunjene dnevnom svetlošću. Radne sobe struktuirane su na različite prostorne celine, koje svojom opremljenošću i sadržajima, obezbedjuju podsticaj svestranog razvoja dece. Ponosni smo što možemo da se pohvalimo lokacijom, koja pruža mogućnost bogate produktivne saradnje sa lokalnom zajednicom, kao i mogućnost uključivanja dece od najranijeg uzrasta, u životdruštvene sredine.
Naše carsvto raste i razvija se zajedno sa decom, koja imaju priliku da ga svakodnevno kreiraju i menjaju.

Naša vizija

Da kroz individualizovan pristup dečijim potencijalima svestranog razvoja, postanemo sinonim najkvalitetnijeg predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Naša misija

Da deci obezbedimo:
• Mogućnost za pravilan, svestran i zdrav razvoj i napredak.
• Osećaj sigurnosti i prihvaćenosti, priliku za ostvarivanje i razvijanje međuljudskih odnosa, osposobljavanje za samostalno snalaženje u svim životnim situacijama.

Mi Vam nudimo

U Dečijem carstvu radi profesionalni tim vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika. Ponosni smo što u svom timu imamo oligofrenologa, logopeda i višeg fizioterapeuta. Zato preventivno i korektivno možemo da utičemo ja različite aspekte dečijeg razvoja. Vaspitno-obrazovno osoblje je ključni segmet života i rada u vrtiću. Zato puno pažnje posvećujemo kontinuiranom stručnom usavršavanju naših zaposlenih.

Naš vrtić se prostire na skoro 700 kvadratnih metara, na drugom spratu zgrade SRC „Tašmajdan“. Prostorije su moderno uređene i funkcionalno opremljene, uz poštovanje standarda.

Posebnu pažnju posvećujemo sticanju zdravih navika u ishrani. Zato smo pažljivo izabrali saradnike za pripremu obroka. Sa zadovoljstvom ističemo saradnju sa profesionalnim timom firme „Zdrav ketering“. Naši mališani provode trećinu dana u vrtićima jako nam je važno da hrana koju dobijaju bude pripremljena na zdrav način, bez veštačkih dodataka. Koristimo sezonske sveže namirnice i sveže meso. Naši obroci su pripremljeni na zdrav način, kod nas ne postoji prženo, pohovano, ne koristimo jake začine. I svaki dan se samo za nas priprema svež, zdrav, heljdin hleb.

Naši stručni saradnici, pedagog, psiholog i logoped kontinuirano prate razvoj i napredak dece PU „Dečje carstvo“, pružaju stručnu podršku vaspitačima, ali se vrlo često i uključuju u neposredan vaspitno-obrazovni rad sa decom (individualni i grupni).
Pored toga, svi korisnici usluga (roditelji) imaju na raspolaganju stručnu podršku naših pedagoga i psihologa, u cilju unapređivanja roditeljskih kompetencija i dečijeg razvoja. Takođe, pružamo mogućnost realizacije individualnih logopedskih tretmana, u skladu sa potrebama konkretnog deteta.
Pored sportskih aktivnosti, svakodnevno kroz igru, radimo niz preventivnih i korektivnih vežbi. Stoga je fizioterapeut deo našeg profesionalnog tima. On vrši procenu motoričkih sposobnosti dece različitog uzrasta (1-7 godina), procenu posture, loše koordinacije i asimetrije gornjih i donjih ekstremiteta. Kroz kontinuirano vežbanje, pozitivno deluje na korekciju deformiteta kičme, kolena i stopala dece, koji se često sreću na predškolskom uzrastu.
U cilju unapređivanja dečijeg zdravlja, jednom u tri meseca organizujemo sistematski pregled pedijatra, kao i šetomesečni pregled stomatologa.

Na pravilan razvoj dece, razvoj fizičkih sposobnosti, pravilan rast i razvoj tela i formiranje zdrave telesne konstitucije najviše utiče fizička aktivnost deteta. Stoga je neophodno ostvariti dva osnovna zahteva i to: što više aktivnosti - kako bi razvoj bio brži; što raznovrsnije aktivnosti - kako bi se obezbedio kompletan razvoj. Takođe, vežbanje u grupi ima veoma važnu psihosocijalnu ulogu. Negovanje sportskog duha, ističe se kao najveća vrednost sportskih aktivnosti. Karakterišu ga etika, fer-plej, timski rad, zdravlje, izuzetna dostignuća, karakter i obrazovanje, radost i zabava, poštovanje pravila i zakona, poštovanje sebe i drugih učesnika, hrabrost, solidarnosti…

Jednom nedeljno, za svu decu našeg vrtića, stariju od dve godine, realitujemo aktivnosti na bazenu. U tu svrhu koristimo unutrašnji i spoljašnji bazen SC „Tašmajdan“. Sa decom se radi na oslobađanju od straha od vode i dubine. Deca u bazenu borave uz pomagala (daska, tuba, mišići, prsluk…). Kasnije dolazi do savladavanja održavanja na vodi bez pomagala, kao i postupno oslobađanje od pomagala i rekvizita. Sve navedene aktivnosti predstavljaju pripremu dece za savladavanje tehnike plivanja.

Trudimo se da očuvamo dečiju individualnost i različitost, stoga radimo na uočavanju darovitosti dece u najranijem uzrasu. U skladu sa tim, podsticajno utičemo na njihova umetnička usmerenja. Trenutno se u našoj Ustanovi realizuju sledeće dodatne radionice:

-Muzička radionica "Kamerton"; - realizuje se sa decom jaslenog uzrasta i uzrasta od 3 do 4 godine;
-Muzička radionica; "Čarobna frula"; - realizuje se sa decom uzrasta od 5 godina do polaska u školu.
-Radionica "Čudo igre"; - radionica koja spaja likovno izražavanje i eksperimente različitim materijalima.
-Likovna radionica; "Dečiji atelje"; - ima za cilj ovladavanje različitim likovnim tehnikama.
-Relax Kids je dečiji program koji ima za cilj da deci omogući pristup različitim jednostavnim, ali
delotvornim tehnikama opuštanja, svesne pažnje kao i tehnikama za kontrolu stresa koje uče i usvajaju
na zabavan i kreativan način.

Kako nam je jedan od prioriteta kvalitet vaspitno obrazovnog rada, kontinuirano pratimo njegov uticaj na razvoj i učenje naše dece. Tako smo uočili da je engleski jezik kao dodatna aktivnost deci vrlo interesantan, ali nažalost ne toliko funkcionalan. Primetili smo da sadržaj obrađen na časovima, samo tu i ostane. Odnosno, nakon završetka časa deca ne primenjuju stečena znanja. Zato smo odlučili da učenje engleskog unapredimo i prilagodimo načinu učenja dece predškolskog uzrasta. Deca predškolskog uzrasta uče spontano, kroz igru i aktivno učešće u svakoj životnoj situaciji. U skladu sa tim, rešili smo da u našem vrtiću stvorimo dvojezičnu sredinu.
Po uzoru na dvojezičnu porodicu, gde roditelji govore različitim jezicima, stvaramo vrtićku grupu u kojoj će sa decom raditi vaspitač koji govor i srpski i vaspitač koji govori engleski jezik. Tako će deca biti podjednako izložena uticaju kako srpskog tako i engleskog jezika. Stvaranjem dvojezičnog okruženja, učinićemo da dete drugi jezik usvoji neposredno, spontano, kroz svakodnevne aktivnosti i igru.

Za komunikaciju koristimo sopstvenu mobilnu aplikaciju. Obaveštavanje, edukacija roditelja i praćenje rezultata rada sa decom, omogućeno je preko Dečije carstvo mobilne i desktop aplikacije.

Svakog poslednjeg petka u mesecu organizujemo noćenje dece u vrtiću. Žurke su tematske i sadrže razne aktivnosti i animirani sadržaj. Ova usluga podrazumeva organizovani boravak dece u periodu od 19 časova do 11 časova narednog dana, noćenje, večeru i doručak.

Trudimo se da uključimo decu u život lokalne zajednice. Redovno odlazimo u pozorišta, bioskop, posećujemo muzeje. Više puta tokom godine, uz dodatnu naknadu, organizujemo duža i kraća putovanja za decu.

Vrste usluga i cene
Celodnevni boravak podrazumeva boravak dece tokom ukupnog radnog vremena predškolske ustanove „Dečije carstvo“ što je svakog radnog dana od 07:00 do 18:30, kao i sve redovne i dodatne aktivnosti, koje se u Ustanovi realizuju.
Poludnevni boravak podrazumeva boravak dece u trajanju od 5 časova dnevno, tokom radnih dana po potrebi roditelja uz prethodni dogovor.

Ekonomska cena usluge celodnevnog boravka, na mesečnom nivou, po detetu, iznosi 43 000,00 dinara.

Broj izostanaka tokom mesecaProcenat umanjenjaIznos za uplatu mesečno
Do 5Bez umanjenja38 500, 00 RSD
Od 6 do 910%34 650, 00 RSD
Od 10 do 1420%30 800, 00 RSD
Оd 15 i više30%26 950, 00 RSD

Ekonomska cena usluge poludnevnog boravka, na mesečnom nivou, po detetu, iznosi 30 000,00 dinara.

Broj izostanaka tokom mesecaProcenat umanjenjaIznos za uplatu mesečno
Do 5 izostanakaBez umanjenja26 400, 00 RSD
Od 6 do 9 izostanaka10%23 760, 00 RSD
10 i više izostanaka20%21 120, 00 RSD

Cena ostalih usluga su prikazane u tabeli.

Vrsta usluge

Cena

Mesečni boravak u redovnoj grupi i rad sa ličnim asistentom

82.000,00 RSD

Reedukacija psihomotorike (tretman 45 minuta)

2.000,00 RSD

Reedukacija psihomotorike (8 tretmana)

15.000,00 RSD

Reedukacija psihomotorike (12 tretmana)

20.500,00 RSD

Logopedski tretman za decu naše Ustanove (45 minuta)

1.500,00 RSD

Logopedski tretman za svu ostalu decu (45 minuta)

2.000,00 RSD

Psihološko savetovalište (termin)

4.000,00 RSD

Korektivna fizioterapija (termin 30-45 minuta)

1.500,00 RSD

Noćenje u vrtiću – Pidžama žurka

2.500,00 RSD